# Koncepce IT: beseda ![logo](data/tabor_logo.svg)
# Proč? > Piráti: město by mělo být řízeno koncepčně. Koncepce je popis stavu, kam se chceme posunout a jaké kroky je k tomu potřeba učinit. Na jednotlivých koncepcích by měli spolupracovat nezávislí odborníci (a to i z řad veřejnosti).
# Jak? Každá koncepce by měla obsahovat 3 fáze: - __start__: popis současného stavu - __kroky__: seznam konkrétních kroků, které je potřeba učinit. Některé se dají dělat souběžně, takže celý proces může být překvapivě krátký. Je také možné si je, po splnění, odškrtnout a mít tak možnost sledovat pokrok a měřit jej. - __cíl__: popis, kam mají kroky dospět.
# Koncepce IT: Start - Seznam agend a software, který se na ně v současnosti používá - Informace zda stávající software nabízí API
# Koncepce IT: Cíl Vytvoření informačního systému (IS), který bude: - zastřešovat veškeré agendy - otevřený (zdrojové kódy i formáty) - zabezpečený - mít strojově ovladatelné rozhraní (API) + webovou aplikaci (WA) - kompatibilní s nařízením GDPR - možnost každý dokument digitálně podepsat
# Informační systém (IS): výhody - přejít na otevřený, zdarma dostupný software - radikálně snížit nároky na hardware a tudíž výdaje na počítačovou výbavu (běží v browseru) - přestat tisknout papíry - minimalizovat opakující se akce nebo vznik chyb (díky komplexním validacím)
# Koncepce IT: Kroky 1 - Umožnit čtení ze software, které API má a vyjednávat s dodavateli o možnostech a podmínkách přidat API k software, který jej nemá. Cílem je balík “modulů”, které poskytují API - Vyvinout WA - webovou aplikaci, která jednotlivé moduly zastřeší v jednoduchou, uživatelsky přívětivou aplikaci.
# Koncepce IT: Kroky 2 V případě, že některé moduly nevyhovují požadavkům (otevřenost kódu, cena provozu), lze je postupně nahrazovat jinými, novými. Na veškerých krocích lze spolupracovat s ostatními městy, protože historicky mají stejné nebo podobné softwarové vybavení a stejný cíl. Spolupracovat na koordinovaném vývoji software lze v rámci společné organizace ([www.otevrenamesta.cz](https://www.otevrenamesta.cz)).
# Open LoRaWAN jako SmartCity backbone Nový projekt [otevřených měst](https://www.otevrenamesta.cz) ![](http://wiki.merenienergie.cz/images/Lorawan_simple.png)
# Open LoRaWAN části ![](http://wiki.merenienergie.cz/images/LoRaWAN_E2E.png)