# Přeložka Chýnovská - Vožická: beseda ![logo](data/tabor_logo.svg)
# jak to celé vzniklo - debaty proč tudy a ne jinudy - jak se změní dopravní toky ## vedlo město stejné debaty, zvažovalo alternativy? -> serie žádostí o informace

Uzemní plán sídelního útvaru aglomerace Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí - nejstarší dodaný dokument - zobrazuje propojení Čekanic a Měšic

ZÚR - zásady územního rozvoje - krajský územní plán

# záměr D29: citace ze ZÚR - záměr úzce souvisí s potřebou zkapacitnění spojnice staveniště III. a IV. bloku jaderné elektrárny Temelín a dálnice D3 u Tábora - Přeložky obcí a severovýchodně od Tábora nebyly převzaty z dříve schváleného územního plánu
# citace ze ZÚR - D29/7, úsek Měšice – Čekanice, nový úsek silnice II. třídy, plní funkci dopravního napojení průmyslové zóny Vožická a propojuje 4pruhové silnice I/19 a dnešní I/3 ve směru sever-jih paralelně s dálnicí D3
# 1.aktualizace ZÚR - vypouští se popis „plní funkci dopravního napojení průmyslové zóny Vožická" ## 2.aktualizace ZÚR .. byly přehodnoceny hlavní důvody jeho vymezení. Prvotní funkcí tohoto záměru totiž není napojení zmiňované průmyslové zóny, ale jeho souvislost s dostavbou jaderné elektrárny Temelín a propojení stávajících silnic I. třídy I/19 a I/3
# záměr D29/8: I/19 - Zaluží - vypuštěn v 1.aktualizaci ZÚR protože není nadmístního významu - tzn. __"nemusí být před svou realizací vymezen v ZÚR, ale postačí vymezení v územním plánu města Tábor."__

územní plán Tábor - současná podoba

Stav řešení výkupu pozemků. Většína vlastníků ani neodpověděla, někteří neprodají, jiní chtějí víc (extrem 750Kč/m => 52 milionu za 1 pozemek)

D10 - jižní část, D9 - severní část (D29/7), D12 (D29/8), A - alternativa?
D9: délka 1200m, převýšení 20m VS. A: délka 1000m, převýšení 8m

# otázky - __Proč je tlak na jižní polovinu přeložky, jako napojení PZ__ když je alternativa? - __Jak město bude postupovat__, když 2.etapa je nereálná díky vlastníkům pozemků? - __Jak se bude rozvijet prum zona?__ Jaké firmy? Sklady - Propesko, nebo přidaná hodnota? - __Jak zajistit vliv města na dodržování pravidel__ - předkupní práva, břemena?